Bezpieczeństwo infrastruktury

Bezpieczeństwo każdej usługi IT zaczyna się u podstaw, czyli w infrastrukturze. W Polsce nadal większość przedsiębiorstw posiada własne serwerownie, choć niewiele może stać się tak wysokiej klasy ekspertami w zakresie przetwarzania danych jak wyspecjalizowana w tym zakresie firma.

Według badania redakcji „ITFocus” aż 31% ankietowanych jako przyczynę relokacji infrastruktury IT do zewnętrznego centrum danych podaje powtarzające się usterki w aktualnej serwerowni. Lokowanie zasobów w profesjonalnym centrum danych nie tylko wyklucza awarie wynikające z nieodpowiednich warunków środowiskowych, ale także ryzyko dostępu do danych nieuprawnionych osób czy utratę danych przez brak całodobowego monitoringu.

Przy wyborze dostawcy punktem odniesienia jest oficjalna certyfikacja prowadzona przez niezależne instytucje na całym świecie. Certyfikat Rated 4 wg ANSI/TIA-942 oznacza, że Data Center 2 Beyond.pl jest odporne na awarie, a pojedyncze błędy nie wpływają na prace serwerowni. Obiekt był audytowany w czterech kluczowych obszarach: architektura, mechanika, zasilanie i telekomunikacja. W każdym z nich otrzymał maksymalną notę. To jedynce centrum danych w Europie Środkowo-Wschodniej z takim standardem bezpieczeństwa i najwyższym poziomem certyfikacji ANSI.

Data Center 2 Beyond.pl gwarantuje ciągłość działania i dostępność zasobów na poziomie 99,995%, co potwierdza dodatkowa umowa SLA. Jest to możliwe między innymi dzięki systemowi zasilania awaryjnego, który opiera się na generatorach prądu Diesel Rotary UPS oraz tradycyjnym systemie UPS z bateriami i generatorami. Budynek posiada instalację odgromową oraz został usytuowany tak, aby zabezpieczyć go przed zalaniem. Ochrona przeciwpożarowa opiera się na czujnikach multisensorowych, wczesnej detekcji dymu oraz automatycznym systemie gaśniczym.

Bezpieczeństwo warunkują nie tylko systemy technologiczne, ale także ochrona fizyczna. W Data Center 2 obowiązują restrykcyjne procedury bezpieczeństwa dotyczące pracowników i gości. W obiekcie jest ponad 300 kamer, całodobowa ochrona, a pracownicy otrzymują odpowiednie dla stanowiska poziomy dostępu do pomieszczeń. Wstęp do komór serwerowych jest dodatkowo autoryzowany kodami zabezpieczającymi.